Standard

A 235/14. 09. 1994/D számú FCI Standard

Származási hely:Németország

Alkalmazási terület: Kísérő és őrző-védő kutya

FCI osztálybasorolás:
2. fajtacsoport: – Pincserek, schnauzerek, molosszusok, hegyi pásztorkutyák
2. szekció  Molosszusok, munkavizsga nélkül.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Az ősi bulldogok, valamint a hajtóebek és a vaddisznóra idomított kutyák tekinthetők a mai német dog elődeinek, amelyek átmenetet képeztek az Angliából száramazó erős masztiffok és a gyors, mozgékony agarak között.

Eleinte minden olyan erős és hatalmas termetű kutyát dognak neveztek, amelynek nem volt meghatározható a faja. A későbbiekben nagyságuk és színezetük alapján ulmi dognak, angol dognak, dán dognak, hajtóebnek, vaddisznóra idomított kutyának és nagy dognak nevezték őket. 1878-ban Berlinben  az összes fent említett variációt  egy kutyafajtában fogták össze "német dog" név alatt. Ezzel elkezdődött egy önálló német kutyafajta tenyésztése. 1880-ban fogalmazták meg az első dog standard-t, melyet az 1888-ban megalakult "Deutscher Doggen Club" vett gondozásába, és az évek során többször módosított. A mai standard tartalmilag és formailag is megfelel az FCI modellnek.

 

1 - orr
 2 - orrhát
 3 - felső ajak
 4 - orrnyereg (stop)
 5 - pofa
 6 - agykoponya
 7 - gégejárat
 8 - fülek
 9 - nyak
10 - tarkó
11 - mar
12 - hát
13 - far
14 - medence
15 - faroktűzés
16 - farok
17 - előmellkas
18 - mellkasoldal (bordázat)
19 - almellkas
20 - lapocka
21 - felkar
22 - könyökízület
23 - alkar
24 - elülső lábízület
25 - mellső lábközép
26 - lábujjak
27 - hímvessző
28 - comb
29 - térdkalács
30 - alsó lábszár
31 - csánkdudor
32 - csánkízület
33 - hátulsó lábközép

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A német dog előkelő megjelenésével, nagy és erős testfelépítésével egyesíti magában a büszkeséget, az erőt és az eleganciát. Lénye nemes és harmonikus megjelenéssel párosul, arányos vonalvezetése, rendkívül jellegzetes koponyája úgy hat a szemlélőre, mint egy nemes szobor. Ő a kutyafajták Apollója.

FONTOSABB MÉRETARÁNYOK: A test szinte kvadratikus megjelenésű; ez különösen érvényes a kanokra. A törzs hosszúsága (a szegycsont markolatától az ülőcsonti dudorig mért távolság) kanoknál maximálisan 5 %-kal, szukák esetében maximálisan 10 %-kal haladhatja meg a marmagasságot. A kanok marmagassága legalább 80 cm, a szukáké legalább 72 cm legyen.

JELLEM: Barátságos, szeretetteljes és hűséges a gazdájával és különösen a gyermekekkel szemben, az idegenekkel szemben tartózkodó. Magabiztos, rettenthetetlen, könnyen vezethető, tanulékony kísérő és családi kutya, akinek ingerküszöbe magas és viselkedése agresszivitástól mentes.

KOPONYA: Az összmegjelenéssel harmonizálva hosszan nyújtott, keskeny, markáns, jellegzetes, finoman “metszett” (különösen a szemek alatt); a szemöldök íve jól fejlett, de nem lehet kiemelkedő. Az orrhegy és a világosan hangsúlyozott orrnyereg (stop) közötti távolság lehetőleg azonos a stop és a gyengén kifejezett nyakszirtcsont közötti távolsággal. A pofa (fang) és a koponya felső vonalai egymással párhuzamosan futnak. Elölről nézve a koponya keskeny, az orrnyereg széles, a pofaizomzat csak enyhén látszik, semmi esetre sem szembetűnő.

ORR: Jól fejlett, inkább széles, mint kerek, nagy orrnyílásokkal. Fekete színű, kivéve a  foltos dogokat. Ennél a színváltozatnál a fekete orr a kívánatos, a fekete foltos vagy hússzínű orr még megengedett. A kék egyedeknél megengedett az antracit (fakó fekete) színű orrtükör.

FANG: Mély, lehetőleg derékszögű. Jól felismerhető ajakszeglet, sötét pigmentációjú ajkak. A foltos dogoknál megengedett a hiányosan pigmentált vagy hússzínű ajak.

ÁLLKAPOCS/ HARAPÁS/ FOGAZAT: Jól fejlett, széles állkapocs és állcsont. Erős, egészséges és hiánytalan fogazat, ollós harapás (42 fog a fogképletnek megfelelően).

SZEMEK: Közepes nagyságúak, élénk, értelmes, barátságos kifejezésű, lehetőleg sötét színűek, mandulavágásúak, jól záródó szemhéjakkal. A kék dogok kissé világosabb szemszíne megengedett. A foltos dogoknál megengedettek a világos vagy a különböző színű szemek. A szemhéjak nagyon jól ráfekszenek a szemekre.

FÜLEK: Természetes lógó fülek, magasan tűzöttek, közepes nagyságúak, a fülek elülső széle a pofára simul.

NYAK: Hosszú, száraz, izmos. A törzshöz jól illeszkedik, a fej irányában enyhén vékonyodik, szépen ívelt tarkóvonallal. Egyenes tartású de kissé ferdén előre nyúló.

TÖRZS

Mar: Az erős törzs legmagasabb pontja. A mart a lapockacsontok felső széle alkotja.

Hát: Rövid és feszes, megközelítőleg egyenes hátvonal, hátrafelé csekély mértékben csapott.

Far: Széles, erősen izmolt, a keresztcsonttól a faroktőig enyhén csapott és észrevétlenül fut a farok illeszkedésébe.

Farok: Hossza a csánkig ér. Magasan és szélesen tűzött, a vége felé fokozatosan elvékonyodik. Nyugalmi állapotban természetes ívvel lelóg, izgalmi állapotban vagy futás közben egyhe szablyaformájú ívet képez, de nem emelkedhet a hát vonala fölé. A kefefarok nem kívánatos.

Mellkas: A könyökízületig nyúlik. Jól ívelt, messze hátranyúló bordák. A mellkas megfelelő szélességű, kifejezett előmellel.

Alsó vonal: A has hátrafelé jól felhúzott, a mellkas alsó részével szép ívű vonalat képez.

MELLSŐ VÉGTAGOK

Vállak: Erősen izmoltak. A hosszú és ferdén fekvő lapockacsont a felkarral körülbelül 100-110 fokos szöget zár be.

Felkar: Erős és izmos, a testhez jól simul, valamivel hosszabb, mint a lapockacsont.

Könyök: Nem fordulhat sem ki-, sem befelé.

Alkar: Erős és izmos, elöl- és oldalnézetből is tökéletesen egyenes.

Elülső lábtőízület: Erős és stabil, csak jelentéktelen módon emelkedik ki az alkar szerkezetéből.

Mellső lábközép: Erős, elölről nézve egyenes, oldalról nézve kissé előre irányul.

Mellső mancsok: Kerek formájúak, magasan boltozottak, szorosan záródó lábujjakkal.  A karmok rövidek, erősek és lehetőleg sötét színűek.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK

Az egész csontváz erős izomzattal borított, ami a farnak, a csípőnek és a comboknak széles és legömbölyített kinézetet ad. Az erőteljes és jól szögellt hátsó végtagok hátulnézetből párhuzamosak a mellső végtagokkal.

Comb: Hosszú, széles és nagyon izmos.

Térd: Erős, szinte függőlegesen áll a csípőízület alatt.

Alsó lábszár: A comb hosszával közel azonos hosszúságú, jól izmolt.

Csánkízület: Erős, stabil, nem fordulhat sem be-, sem kifelé.

Hátulsó lábközép: Rövid, erőteljes, majdnem merőlegesen áll a talajon.

Hátulsó mancsok: Kerek formájúak, magasan boltozottak, szorosan záródó lábujjakkal.  A karmok rövidek, erősek és lehetőleg sötét színűek.

JÁRÁSMÓD: Harmonikus, hajlékony, térölelő, enyhén ruganyos, elölről és hátulról nézve a végtagok párhuzamosan mozognak.

BŐR: Feszesen a testre simul, az egyszínű kutyáknál jól pigmentált. A foltos dogoknál a pigmentáció túlnyomórészt a foltoknak megfelelő.

SZŐRZET

Minőség: Nagyon rövid és sűrű, testre simuló, fényes.

Színezet: A német dogokat három színváltozatban tenyészik: sárga és csíkos, foltos és fekete, továbbá acélkék.

Sárga: A világos aranysárgától a telített aranysárgáig; kívánatos a fekete maszk. Nem kívánatosak a kis fehér jegyek a mellkason és lábujjakon.

Csíkos: Az alapszín a világos aranysárgától a telített aranysárgáig terjed, a csíkok fekete színűek, lehetőleg egyformák és tisztán kirajzolódnak, a bordák irányában futnak; kívánatos a fekete maszk. Nem kívánatosak a kis fehér jegyek a mellkason és a lábujjakon.

Fehér-fekete foltos (úgynevezett tigris-dog):Az alapszín tiszta fehér, lehetőleg tűzés nélkül, az egész testen jól eloszlott, nem egyforma alakú, “tépett” formájú, lakkfekete foltok. Nem kívánatosak a szürke vagy barnás foltok.

Fekete: Lakkfekete, de megengedettek a fehér jegyek; ide sorolható a mantelos dog is, amelynél a fekete szín kabátszerűen borítja a testet, a fang, a nyak, a mell, a has, a lábak és a farokvég pedig fehér színű. Ide sorolandó a plattenes dog.

Acélkék: Telített acélkék,megengedettek a fehér jegyek a mellkason és a mancsokon.

HIBÁK

A fentiektől való bármilyen eltérés hibának tekintendő, aminek elbírálása arányos az eltérés fokával. Ez különösen az alábbi eltérésekre vonatkozik:

Általános megjelenés: Hiányos nemi jelleg, elégtelen harmónia, túl könnyű vagy túl nehézkes testfelépítés.

Jellem: Hiányzó magabiztosság, ideges természet, alacsony ingerküszöb.

Koponya: Egymással nem párhuzamosan futó fejvonalak, almafej, ékfej, túl kevés stop, túl erős pofaizomzat.

Fang: Hegyes pofa, rövid ajkak (leffentyűk), túlságosan lelógó ajkak. Orrhát homorú (nyerges orr), domború (kosorr) vagy előrehajló (sasorr).

Harapás/fogazat: Bármilyen eltérés a hiánytalan fogazattól (alsó P1 fog(ak) hiánya tolerálható); az egyes metszőfogak szabálytalan állása, amennyiben olyan távolságra mozdul el, hogy zavarja a harapást; túl kicsi fogak; harapófogóharapás.

Szemek: Laza szemhéjak, túlságosan kipirult kötőhártya; világos, borostyánsárga színű szemek, szúrós tekintet; vízkék színű vagy különböző színű szemek az egyszínű dogoknál. Egymástól túl távol elhelyezkedő vagy ferde vágású szemek. Előre álló, vagy mélyen fekvő szemek.

Fülek: Túl magasan vagy túl mélyen tűzött, oldalirányban elálló vagy laposan a fejhez simuló fülek.

Nyak: Rövid, vastag nyak, szarvasnyak, túl sok torokbőr vagy lebernyeg.

Hát: Hajlott hát, pontyhát, túl hosszú hát, a far felé emelkedő hátvonal.

Far: Erősen csapott vagy vízszintesen elhelyezkedő far.

Farok: Túl erős, túl hosszú vagy túl rövid, túl mélyen tűzött, túl magasan a hát vonala fölött hordott, horog alakú, kunkorodó, valamint oldalra forduló farok. Vége felé vastagodó vagy vágott farok.

Mellkas: Lapos vagy hordó alakú bordák, nem eléggé széles vagy mély mellkas, túlságosan előreugró szegycsont.

Alsó vonal: Túl kevéssé felhúzódó hasvonal; kevésbé visszahúzódott emlők.

Mellső végtagok: Nem megfelelően szögellt végtagok. Könnyű csontozat, gyenge izomzat. Nem függőleges végtagállás.

Vállak: Laza, túlterhelt vállak. Meredek elhelyezkedésű lapockacsont.

Könyök: Laza, befelé vagy kifelé forduló könyökök.

Alkar: Görbe alkar. Felhajlás az elülső lábtőízület felett.

Elülső lábtőízület: Hajlott, jelentékenyen megereszkedett vagy túlhajlott.

Mellső lábközép: Túl ferde vagy túl meredek.

Hátulsó végtagok: Túl nyitott vagy túl zárt szögellés. “Tehénállás”, “szűk állás”, “hordóállás”.

Csánkízület: Laza és labilis.

Mancsok: Lapos, hosszú, süllyedt mancs, farkaskarom.

Járásmód: Kevésbé térölelő, kötött mozgás, gyakori vagy állandó poroszkálás, hiányzó összhang a mellső és a hátsó végtagok mozgásában.

SZŐRZET

Állaga: durva szálú, matt szőrzet.

SZÍNEZET

Sárga: Sárgásszürke, sárgáskék, izabell vagy piszkossárga szín.

Csíkos: Ezüstös kék vagy izabell alapszín; elmosódott csíkozás.

Foltos: Kék-szürke spiccelt alapszín, nagyobb sárga-szürke vagy kék-szürke foltdarabok.

Fekete: Sárgás-, barnás- vagy kékes-fekete színezet.

Acélkék: Sárgás- vagy feketés-kék színezet.

SÚLYOS HIBÁK

Jellem: Félénkség.

Harapás/Fogazat: harapófogó harapás.

Szemek: Kifelé, illetve befelé forduló szemhéjak.

Farok: Betört farok.

TENYÉSZTÉSBŐL KIZÁRÓ HIBÁK

Harapás/Fogazat: Előreharapás, hátraharapás, keresztharapás.

Jellem: Agresszivitás, félelemből harapás.

Orr: Májszínű orrtükör, hasított orr.

Méret: Kívánatos marmagasság alatt

Színezet.

Sárga és csíkos dogok esetében fehér homlokcsík, fehér nyakkarika, fehér mancsok vagy “zoknik”, fehér farokvégződés.

Kék színű dogok esetében fehér homlokcsík, fehér nyakkarika, fehér színű “zoknik” vagy fehér farokvégződés.

Foltos dogoknál: fekete folt nélküli fehér kutyák (albínó), illetve a süket dogok; az úgynevezett porcelán-tigris (ezek foltjai túlnyomórészt kék, szürke, sárga színűek vagy csíkos jellegűek); az úgynevezett szürke tigris (ezek  foltjai feketék, de az alapszín szürke).

Utólagos megjegyzés: A kanoknak két látható, normális fejlettségű herével kell rendelkezniük, melyek teljesen a herezacskóban helyezkednek el.

 

STANDARD
dokumentum származása: www.fci.be hivatalos oldalról

FCI-Standard N° 235 /  09. 08. 2002  / GB
GREAT DANE
(Deutsche Dogge)

TRANSLATION : Mrs. C. Seidler, revised by Mrs R. Sporre-Willes and E. Peper

ORIGIN : Germany

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 13.03.2001.

UTILIZATION : Companion, watch- and guard dog

CLASSIFICATION F.C.I. Group 2:      Pinscher and Schnauzer –
                                                                  Molossoid breeds – Swiss
                                                                  Mountain and Cattle Dogs
                                                                  and other breeds.

                                             Section 2.1  Molossoid breeds, Mastiff type.

                                             Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY : As forerunners of the present day Great Dane, one must look at the old “Bullenbeisser” (Bulldog) as well as the « Hatz-and Saurüden » (Hunting and wild boar hounds), which were midway between the strong Mastiff of English type and the fast, handy Greyhound.  The term Dogge was at first understood to mean a large, powerful dog, not of any particular breed.  Later, particular names such as Ulmer Dogge , English Dogge, Great Dane, Hatzrüde (Hunting Dog), Saupacker (boarfinder) and Grosse Dogge (Great Dogge), classified these dogs according to colour and size.

In the year 1878 a Committee of seven was formed in Berlin, consisting of active breeders and judges with Dr. Bodinus in the chair, which made the decision to classify all the forenamed varieties as « Deutsche Doggen » (Great Danes).  Thus the foundation was laid for the breeding of a separate German breed.

In the year 1880, on the occasion of a show in Berlin, the first standard for the Deutsche Dogge was laid down. This standard has been taken care of since the year 1888 by the “Deutsche Doggen Club 1888 e.V.” (German Doggen Club, registered Club 1888) and frequently been revised over the years. The present Standard meets the requirements of the F.C.I.

GENERAL APPEARANCE : The Great Dane in his noble appearance combines a large, powerful well constructed body with pride, strength and elegance.  By substance together with nobility, harmonious appearance, well proportioned outlines, as well as a specially expressive head, the Great Dane strikes the onlooker as a noble statue.  He is the Appolo amongst all breeds.

IMPORTANT PROPORTIONS : Almost square in build, this applies particularly to males. The length of the body (point of sternum to point of buttocks) should not exceed height at withers in dogs by more than 5%, in bitches by more than 10%.

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : Friendly, loving and devoted to his owners, specially to the children.  Reserved towards strangers.  Required is a confident, fearless, easily tractable, docile companion and family dog with high resistance to provocation and without aggression.

HEAD

CRANIAL REGION
Skull
: In harmony with the general appearance. Long, narrow, distinct, full of expression. Finely chiselled, specially under the eyes. Superciliary ridges well developed but not protruding. The distance from tip of nose to stop and from stop to the lightly defined occipital bone should be as equal as possible. The upper lines of muzzle and skull should run parallel. The head must appear narrow seen from the front with bridge of nose as broad as possible. Cheek muscles only slightly defined and in no way protruding.
Stop: Clearly defined.

FACIAL REGION
Nose
: Well developeded, rather broad than round with large nostrils. Must be black with the exception of harlequins (white with black patches). In these a black nose is desired but a butterfly nose (black with pink patches) or flesh coloured nose is tolerated. In blue dogs the colour of the nose is anthracite (diluted black).
Muzzle: Deep and as rectangular as possible. Well defined corners of lips. Dark pigmented lips. In harlequins not totally pigmented or flesh coloured lips are tolerated.
Jaws/Teeth: Well developed broad jaws. Strong sound and complete scissor bite (42 teeth according to the dentition formula).
Eyes: Of medium size with lively friendly intelligent expression. As dark as possible, almond shaped with close fitting lids. In blue dogs slightly lighter eyes are tolerated. In harlequins light eyes or two differently coloured eyes are to be tolerated.
Ears: Naturally pendant, set on high, of medium size, front edges lying close to cheeks.

NECK: Long, clean, muscular. Well formed set on, tapering slightly towards the head, with arched neckline. Carried upright but inclined slightly forward.

BODY

Withers: The highest point of the strong body. It is formed by the points of the shoulder blades which extend beyond the spinal processes.
Back: Short and firm, in almost straight line falling away imperceptibly to the rear.

Loins: Slightly arched, broad, strongly muscled.
Croup: Broad, well muscled. Sloping slightly from hipbone to tail set, imperceptibly merging into the tailset.
Chest: Reaching to the elbows. Well sprung ribs, reaching far back. Chest of good width with marked forechest.
Underline and belly: Belly well tucked up towards rear, forming a nicely curved line with the underside of the brisket.

TAIL: Reaching to the hocks. Set on high and broad, tapering evenly towards tip. In repose hanging down with natural curve. When dog is alert or moving, carried slightly sabre-like but not markedly above the backline. Bristle hair on tail undesirable.

LIMBS

FOREQUARTERS
Shoulders
: Strongly muscled. The long, slanting shoulder blade forms an angle of 100 to 110 degrees with the upper arm.
Upper arm: Strong and muscular, close fitting, should be slightly longer than the shoulder blade.
Elbows: Turned neither in nor out.
Forearm: Strong, muscular. Seen from front and side, completely straight.
Carpus: Strong, firm, only slightly standing out from the structure of the forearm.
Pastern: Strong, straight when seen from the front, seen from the side, barely slanting forwards.
Front feet: Rounded, well arched, well-knit toes (cat feet). Nails short, strong and as dark as possible.

HINDQUARTERS: The whole skeleton is covered by strong muscles which make the croup, hips and upper thighs appear broad and rounded. The strong well angulated hind legs, seen from behind, are set parallel to the front legs.
Upper thigh: Long, broad, very muscular.
Stifles: Strong, positioned almost vertically under the hip joint.
Lower thigh: Long, of approximately the same length as the upper thigh. Well muscled.
Hocks: Strong, firm, turning neither in nor out.
Metatarsus: Short, strong, standing almost vertical to the ground.
Hind feet: Rounded, well arched, well-knit (cat feet). Nails short, strong and as dark as possible.

GAIT / MOVEMENT: Harmonious, lithe, ground covering, slightly springy. Legs must be parallel in movement coming and going.

SKIN: Tight fitting. In solid colours, well pigmented. In harlequins, the distribution of pigment mainly corresponds to the markings.

COAT

HAIR: Very short, dense, smooth and close lying, glossy.

COLOUR: The Great Dane is bred in three separate colour varieties: Fawn and brindle, harlequin and black, and blue.

Fawn: Light gold fawn to deep gold fawn. Black mask desired. Small white marks on chest and toes undesirable.

Brindle: Basic colours, light to deep gold fawn with black stripes as regular and clearly defined as possible, running with the direction of the ribs. Black mask desired. Small white markings on chest and toes are undesirable.

Harlequin (white with black splashed patches): Basic colour pure white, preferably with no ticking. Pure black patches well distributed all over the body, having the appearance of being torn. Grey or brownish patches undesirable

Black: Jet black, white markings permitted. Included here are « Manteltiger » in which the black covers the body like a coat (“mantel”) or blanket and muzzle, throat, chest, belly, legs and tip of tail may be white. Also dogs with basic white colour and large black patches so called “Plattenhunde”.

Blue: Pure steel blue, white markings on chest and feet permitted.

HEIGHT
Height at withers: Dogs            at least 80 cm,
                               Bitches        at least 72 cm.

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

General appearance: Lack of male or female characteristics, lack of balance, too light, too coarse in built.
Temperament: Lacking self-confidence, nervous, easily provoked.
Head: Lines of head not parallel, apple head, wedge shaped head, too little stop; too prominent cheek muscles.
Muzzle: Pointed, lacking flews, lips too pendulous. Bridge of nose concave (dish shaped), convex (roman nose), falling away in front part (eagle nose).
Jaws/Teeth: Any deviation from a complete set of teeth (only the missing of both PM1 in the lower jaw may be tolerated).  Irregular position of individual incisors as long as the bite remains otherwise correct), teeth too small.
Eyes: Slack lids, haw too red.  Light, piercing, amber coloured eyes.
Wall eyes or differently coloured eyes in all solid coat colours.  Eyes too wide apart or slit eyes.
Eyes protruding or too deeply set.
Ears Set on too high or too low.  Standing off from the sides of the head or flat lying.
Neck : Short thick neck, ewe neck, throatiness or excess of dewlap.
Back: Sway back, roach back. Too long in back. Topline rising towards rear.
Croup : Falling away steeply or completely flat.
Tail : Too thick, too long or too short, set on too low or too highly carried above the back line.  Hook tail or curled tail as well as tail carried sideways. Tail which is damaged, thickened at the tip or has been docked.
Ribcage : Flat or barrel-shaped ribs. Lack of width or depth of chest.
Too strongly protruding breastbone.
Lower line: Belly line not sufficiently tucked up. Teats not sufficiently retracted.
Forelegs : Insufficient angulation. Light bone, weak muscles.  Stance not vertical.
Shoulders: Loose or loaded. Upright shoulder blade.
Elbows
: Loose, turning in or out.
Forearm : Bent, enlarged above pastern.
Pastern : Enlarged, markedly weak or knuckling over.
Metacarpus : Too sloping or too upright.
Hindquarters : Too much or too little angulation.  Cow hocked,  close together or open hocked when standing.
Hocks: Exaggerated large or unstable.
Feet: Flat, splayed, long. Dewclaws.
Gait/Movement: Covering too little ground, lack of freedom in action.
Frequent or constant pacing.  Lack of co-ordination between front and hind movement.
Coat: Double coat (coarse, short coat), dull coat.
Colour

- In fawn : Grey fawn, blue fawn, isabella (cream) or sooty fawn colour.
- In brindles : Basic colour silver blue or isabella.  Washed-out streaks.
- In harlequins : Blue-grey ticked basic colour. Large  fawn-grey or blue-grey parts in the patches.
- In blacks : Fawn, brown or blue-black colour.
- In blues: Fawn or black-blue colour.

SERIOUS FAULTS :
Temperament : Shyness.
Jaws/Teeth
: Pincer bite.
Eyes : Ectropion, entropion.
Tail : Kinky tail.

ELIMINATING FAULTS :
Temperament : Aggressiveness, fear-biting.
Nose : Liver coloured,  split nose.
Jaws/Teeth: Overshot, undershot, wry mouth.
Colour
:
- Fawn or brindle dogs with white blaze, white collar, white feet or socks and white tip of tail.
- Blue dogs with white blaze, white collar, white feet or socks or white tip of tail.
- Harlequin dogs : White without any black (albinos), deaf.  So called Porcelain tigers (dogs that show predominantly blue, grey, fawn or brindle patches), so called “Grautiger” (dogs that have a basic grey colour with black patches).
Height : Below minimum height.

N.B. : Male animals should have two apparently normally developed testicles fully descended into the scrotum.

1  Nose 12 Back and Loin 23 Forearm
2  Nasal-bridge 13 Croup 24 Carpal joint
3  Lips 14 Pelvis 25 Pastern
4  Stop 15 Set on of the tail 26 Toes
5  Cheeks 16 Tail 27 Penis
6  Skul 17 Forechest 28 Upper thigh
7  Throat 18 Ribcage 29 Patella
8  Ears 19 Breastbone 30 Lower thigh
9  Neck 20 Shoulder blade 31 Point of the hock
10  Nape 21 Upper arm 32 Hock
11 Withers 22 Elbow 33 Rear Pastern